Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Gaida, Arnis

DSCN9750
DSCN9750
27.martā notika metodiskā diena „Kompetences ienāk skolā”. Lizuma vidusskolā viesojās Gulbenes novada pirmsskolas iestāžu vadītāji, skolu direktori un direktoru vietnieki. Šī pasākuma idejas iniciatore un koordinatore bija skolas direktore I.Ābeltiņa.

Pieredzē dalījās skolotāji no pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas, kuri darbojas projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” caurvijā Domāšana un radošums.

Semināra laikā tika organizētas teorētiski praktiskās nodarbības par zināšanu konstruēšanu, ko vadīja skolotājas I. Dārziņa, I. Roziņa un I. Dambe.Pirmsskolas audzinātāja D.Bumbure dalījās pieredzē par mācību metodēm un jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu pirmsskolā, bet par lasītprasmes attīstīšanu sākumskolā nodarbību vadīja N.Biezā un I.Sebre.

Skolotāju kolektīvs strādā pie metodiskās tēmas - starpdisciplinārās mācīšanas metodes, tādēļ viesiem bija iespēja piedalīties dažādu priekšmetu apvienotajās stundās. Noslēguma tēma „Trijstūris” notika 7. klasē, kur ar trijstūriem stacijās kopā darbojās matemātikas skolotāja A.Evardsone un vizuālās mākslas skolotāja V.Briede, latviešu valodas skolotāja I. Kadile un vizuālās mākslas skolotāja V.Briede, bioloģijas skolotāja I. Dārziņa un ģeogrāfijas skolotāja I.Dambe, mājturības skolotājs J. Ločmelis. Savukārt 10. un 12. klase kopā matemātikas un latviešu valodas stundā apguva tematu „Neatkarīgo un atkarīgo lielumu sakarības”. Stundu vadīja skolotājas I. Roziņa un A. Kostigova. 9. klases skolēni angļu valodas stundā jēgpilni izmantoja mobilos telefonus, lai apgūtu tēmu – sasveicināšanās dažādās kultūrās, skolotājas S.Vilkas vadībā. 1. klase ar skolotājas I.Gjačas palīdzību apguva dažādas prasmes, kas jāievēro ejot ciemos, bet 2.klase kopā ar skolotāju S. Klimoni sagaidīja pirmos pavasara vēstnešus - putnus. Integrētās rotaļnodarbības par tēmu „Tētis strādā, mamma strādā” 2,5 - 4 g.v. bērnu grupā vadīja I. Dīvāne, A. Ledaine, bet 4 – 5 g. v. bērnu grupā G. Gicuka un E. Zariņa.
Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar SIA AVOTI SWF jaunajiem objektiem – granulu ražošanas cehu un koģenerācijas staciju.
Noslēgumā Lizuma vidusskolas skolotāji veica metodiskās dienas izvērtējumu. ( direktores vietniece izglītības jomā I.Dambe)

ozio_gallery_nano

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki