Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Meldra, Meldris, Melisa

DSCN7698

Skolēnu Padomes līderi

2017./2018. mācību gadā

Skolēnu padomes prezidents: Judīte Valkjuna (12.kl.) 

Prezidenta vietnieks:/ Amanda Sirmā  (11.kl.)

Kultūras jautājumu speciālisti: Signe Upeniece, Una Ilva, Una Drancāne, Laura Vanaga, Laura Ģēģere, Amanda Glāzniece

Sporta jautājumu speciālisti:  Guna Zvaigznekalne,  Aiva Rinase, Sanija Jirgensone, LInda Kalve, Ģirts Krūmiņš- Dambrovs, Ervīns Trūle

Radošo jautājumu speciālisti: Līva Ginde, Nikola Šuļja, Iraida Roze Tabūna, Alise Kostigova, Elza Dūte

Skolēnu padome tiekas otrdienās un ceturtdienās  plkst. 12:50 Skolēnu Padomes kabinetā.

 

Skolēnu Padomes līderus koordinē

Lizuma vidusskolas direktores

vietniece audzināšanas darbā

Inga Sebre

Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

Skolēnu padomes tiesības:

* Organizēt skolēnu padomes darbību atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.
* Iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, domei, pedagogu padomei mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos.
* Piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā.
* Izvēlēt pārstāvjus Skolas domei.
* Iesniegt priekšlikumus skolas normatīvo dokumentu grozījumiem.
* Drīkst izzināt un apkopot skolēnu sabiedrisko domu, un darīt to zināmu pedagoģiskajam kolektīvam.

Skolēnu padomes pienākumi:

* Regulāri informēt skolēnus par padomes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
* Regulāri informēt administrāciju par padomes pieņemtajiem lēmumiem.
* Par pasākumu, kuru iniciators ir skolēnu padome, saturu un norisi atbild padomes pārstāvji.
* Skolēnu padome kopā ar dežūrskolotāju atbild par iekšējā kārtības noteikumu ievērošanu mācību procesā un ārpusklases pasākumos.

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

energoefektivitate trea sec gif

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki