Skolas domi 2017./2018. gadā veido

2 gadnieku grupa - Andris Lielbārdis

3 gadnieku grupa - Diāna Graumane

4 gadnieku grupa - Mārtiņš Āre

5 gadnieku grupa - Laila Pliena

6 gadnieku grupa - Jānis Rautmanis

1.klases - Zanda Roziņa

2. klase - Evita Šuļja

3. klase - Rita Darģele

4. klase – Baiba Balitņa

5 .klase - Kristīne Kliedere

6.klase - Elita Dūte

7. klase - Rinalds Ozoliņš

8.klase - Dināra Popa

9. klase - Tīna Kravale

10.klase - Larisa Penteļejeva

11. klase - Dzirkstīte Salmiņa

12. klase - Ļubova Grigorjeva

Skolēnu pārstāvji :

Judīte Valkjuna

Āmanda Sirmā

Skolotāju pārstāvji:

Inese Dambe,

Solveiga Vilka,

Inga Sebre,

Anita Ledaine