Skolas domi 2019./2020. gadā veido

2 gadnieku grupa - Lauma Markova

3 gadnieku grupa - Signe Pērkona

4 gadnieku grupa - Lāsma Lancmane

5 gadnieku grupa - Diāna Graumane

 6 gadnieku grupa - Dagmāra Jermacāne- Špate

1. klase- Laila Pliena

2. klase - Jānis Rautmanis

3. klase - Mārīte Zvirgzdiņa

4. klase - Evita Šuļja

5. klase – Baiba Ševcova

6 .klase - Indra Traidāse- Bazaleli, Santa Kalve

7.klase - Kristīne Kliedere

8. klase - Elita Dūte

9.klase - Viktorija Ozoliņa

10. klase - Larisa Penteļejava

11.klase -

12. klase - Ļubova Grigorjeva

Skolēnu pārstāvji :

Dāvis Deivids Bukovskis

Iraida Roze Tabūne

Skolotāju pārstāvji:

Iveta Roziņa,

Dace Eihmane

Inga Sebre,