Sociālais pedagogs – Daiga Deksne

Logopēds – Sandra Klimone

Psihologs- Inese Stradiņa

Psihologs Lizuma vidusskolā pieņem:

septembris: 7., 20.;

oktobris: 3., 17.;

novembris: 2., 16., 30.;

decembris: 7., 21.

janvāris : 16.,30.

februāris: 6.,20.

marts: 8.,28.

aprīlis: 5.,17.

maijs: 3.,15.