Sociālais pedagogs – Daiga Deksne

Logopēds – Sandra Klimone

Psihologs- Inese Stradiņa

Psihologs Lizuma vidusskolā pieņem:

septembris: 12., 18., 26.

oktobris: 08., 17., 29.

novembris:12., 20., 28.

decembris: 06., 10.

janvāris :  

februāris: 

marts: 

aprīlis: 

maijs: