Sociālais pedagogs – Daiga Deksne

Logopēds – Sandra Klimone

Psihologs- Inese Stradiņa

Psihologs Lizuma vidusskolā pieņem:

septembris: 12., 18., 26.

oktobris: 08., 17., 29.

novembris:12., 20., 28.

decembris: 06., 10.

janvāris :  16.,21.,29.

februāris: 05.,18.

marts: 04.,25.

aprīlis: 01.,15.

maijs: 06.,14.