Sociālais pedagogs – Daiga Deksne

Logopēds – Sandra Klimone

Psihologs- Inese Stradiņa

Psihologs Lizuma vidusskolā pieņem:

septembris: 12., 18., 26.

oktobris: 09., 30.

novembris:13., 21., 29.

decembris: 07., 11.

janvāris : 

februāris: 

marts: 

aprīlis:

maijs: