Skolas direktore  – Irēna Ābeltiņa

Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena   8.15 – 12.00

Otrdiena      8.15 – 12.00

Direktores vietniece mācību darbā – Inese Dambe

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Inga Sebre