Skolas direktore  – Inese Dambe

Pieņemšanas laiki:

 

Direktores vietniece mācību darbā – Iveta Roziņa

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Inga Sebre