kontakti 001Audzinātājas pirmsskolas grupās:

llze Dīvāne 263931581581920

Dace Bumbure 26293925

Gunita Gicuka 29216485

Ance Dambrova Krūmiņa 29825356

Mārīte Zvirgzdiņa 29611550

 Ilze Pilsneniece 27829384

 

Dace Eihmane 26619262 - direktores vietniece pirmsskolā

     Sporta skolotāja un logopēds Elga Zariņa


Meklē mūs šajā vietā