69507266_2407007642898652_5169025739537776640_n
69507266_2407007642898652_5169025739537776640_n
  

Ar krītošu ābolu smaržu rasotā zālē, ar asteru zvaigznēm dārzā un balto svēteļu pulkiem pļavās- jaušams septembra tuvums, kas liek sarosīties visiem bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai ik gadu pirmo septembri padarītu īpašu.
Ir aizsteigusies vēl viena skaista vasara, katram ar kaut ko īpašu un atmiņā paliekošu. Un atkal ieejam rudenī. Klāt Zinību diena, kas svinīgi ievada rosīgu, jaunu mācību gadu bērniem, skolotājiem un vecākiem.


Šī gada 3. septembrī mācību gadu atklāja pirmsskolas bērni. Grupas prezentēja savus jaunos nosaukumus. Nu katra grupiņa ir tikusi pie sava īpašā nosaukuma:
 1,5-2,5 g. v. bērnu grupiņa - ČIMPOLĪŠI ar skolotājām Ilzi D. un Vitu, un auklīti Benitu.
 2,5-4 g. v. bērnu grupiņa- ĶIPARI ar skolotāju Mārīti un auklīti Justīni, un nakts auklīti Dainu;
 4-5 g. v. bērnu grupiņa- KĀPĒCĪŠI ar skolotāju Sandru un auklīti Andu;
 5-6 g. v bērnu grupiņa- PRĀTNIEKI ar skolotājām Daci B. un Birutu, un auklīti Veltu;
 6-7 g. v. bērnu grupiņa- ZINĪŠI ar skolotājām Gunitu, Ilzi P., un auklīti Signi;
Dziedājām, dejojām, gājām rotaļās. Bērnu actiņās bija manāms satraukums un prieks vienlaicīgi.Satraukums par vēl nezināmo, bet prieks, protams, par atkal satikšanos.
Lai vasaras saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirsniņās un mīļi dāvāts apkārtējiem!

ozio_gallery_nano