IMG-20190401-WA0013
IMG-20190401-WA0013
29.martā mūsu bērnudārzā ciemojās Stāķu PII darbinieki. Brauca lūkoties pieredzi par mūsu pirmsskolas mācību satura plānošanu. Lizuma vidusskolas direktora vietniece pirmsskolas darbā/ metodiķe Dace Eihmane iepazīstināja viesus ar mūsu ieviesto plānošanas modeli. Dalījāmies savstarpējā pieredzē par jauno kompetenču ieviešanas gaitu.
Kā dāvanu sev un ciemiņiem noorganizējam arī mācību gada laikā izgatavoto mācību līdzekļu izstādi, kas veltīta gada galvenā uzdevuma – lasīt un rakstītprasmju veicināšana pirmsskolā – resursu papildināšanai.

ozio_gallery_nano