4963788C-D472-4403-B4DE-5513FD674C2E
4963788C-D472-4403-B4DE-5513FD674C2E
Pirmsskolas grupu darbinieki dodās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ādažiem.

Lizuma “Kastanītis” vēl ir pavisam mazs. Kas ir 2 gadi?! Pie mums 2 gadīgo grupas bērni tikko sāk apmeklēt bērnudārzu un iepazīties ar plašāku, ar citādāku pasauli, nekā tā ir māmiņai, tētim pie rokas.
Arī bērnudārza darbinieki vēlējās apskatīties, kas notiek tālāk - aiz mūsu dārziņa vārtiņiem: kādas tradīcijas, rituāli, dienas kārtība, kāds telpu aprīkojums, kādas rotaļlietas un mācību līdzekļu klāsts tiek izmantots citur?
Izvēlējāmies apskatīties Ādažu brīvās Valdorfa skolas bērnu dāŗzu, kura redzējums ir līdzīgs mūsu iecerei par veselībai drošu vidi, par koka un citu dabas materiālu izmantošanu rotaļlietām, par amatniecību un mājturību kā mācību pamatu, realizējot kompetencēs balstītu mācību saturu , t.i, - mācāmies darot.


Ko ieguvām no šī brauciena?
Galvenās atziņas :
- Ir iespējams nodrošināt brīvo rotaļu un mācību vidi, neieguldot līdzekļus īslaicīgu un veselībai kaitīgu plastmasas ražojumu iegādei;
- apstiprinājās mūsu pašu pieredze par rituāla un tradīciju nozīmi ikdienā;
- ieguvām vairākas idejas par dažādiem aprīkojumiem sākotnējo amatu prasmju apmācībai;
- apskatījām netradicionāli un tajā pašā laikā pārdomāti iekārtotus telpu zonējumus bērniem;
- pirmo reizi visiem “Kastanīša” darbiniekiem bija iespēja būt kopā.
Lai iespaidi nepagaistu, ievietojām apkopotās ideju foto mūsu “Kastanīša” @ krātuvē, lai paskatītos, atcerētos un liktu lietā.

Paldies skolas direktorei par šo iespēju aizbraukt tik vērtīgā peredzes apmaiņas braucienā!
Paldies Ādažu brīvās Valdorfa skolas skolotājām par lielisko uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!