38253675066 806b8c5cbe h10. novembrī pirmsskolas grupas svinēja Mārtiņdienu. Ķekatnieki (5-gadnieki un 6-gadnieki) pieskandināja visas “Kastanīša” telpas. Tur maskās tērpušos bērnus sagaidīja saimnieces (skolotājas un auklītes) un pārējo grupu bērni. Tika sumināti šīs dienas vārdadienu gaviļnieki - Mārtiņi un Markuss. Bērni un skolotājas skandēja tautasdziesmas par Mārtiņdienu un zināja pat dažus ticējumus. Ciemos ieradās pats Mārtiņdienas simbols – gailis. Viņš bērnus iesaistīja dažādās rotaļās. Noslēgumā saimnieces bija sarūpējušas bagātīgu cienastu, pasākuma dalībieki mielojās un dejoja. Visi bija priecīgi, jo šādi svētki mūs visus satuvina. (D.Bumbure)

 

 

ozio_gallery_nano