Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Svens, Leonora

DSC05643

 Pagājušajā vasarā visi Lizuma lielāki un mazāki dejotāji piedalījās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Lai gan līdz nākošajiem svētkiem vēl laika daudz, šodien Gulbenes kultūras centrā notika novada skolu deju kolektīvu koncerts - skate. 

Pirmo reizi uz skati devās „Mazā veiksmiņa”, kurā dejo 6-gadnieki, 1. un 2.klases skolēni. Visiem lielisks noskaņojums un milzīga vēlme skaisti nodejot. Pirms tam – bizītes, podziņas, saktiņas, pastalas, lakatiņi. Labi, ka līdzi skolotājas un māmiņas, kas palīdzēja ar to visu tikt galā.

Lasīt tālāk ...

1916.martā Valmieras sākumskolā notika konference „Mūsdienīga mācību vide”. Šajā pasākumā piedalījās mūsu skolas direktore Irēna Ābeltiņa.
Skolu pārstāvji aktīvās debatēs veidoja «Mūsdienīgu mācību vidi».
Tādu, kas veicina prasmēs balstītu mācīšanos,

Lasīt tālāk ...

DSCN1240

18.martā Vidzemes Augstskolā norisinājās ikgadējā Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā ar 98 darbu prezentācijām piedalījās 120 dalībnieki no 18 Vidzemes reģiona skolām.
Konferences mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem.
Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2015./2016.mācību gada laikā kādā no 22 zinātnes nozarēm.

Lasīt tālāk ...

DSCN1424Ir noslēdzies 3 gadus ilgušais projekts "Globālās izglītības sabiedrības veidošana" („Developing Confident Global Learning Communities", DEAR, iniciatore Solveiga Vilka), kura ietvaros no 11.02.2016. līdz 16.03.2016 tika iekļauts projekts “Radīsim rokdarbu rotaļmateriālus kopā!”. Šo projektu organizēja un vadīja Zanda Roziņa un Sandra Klimone. Projektu atbalstīja un piedalījās tā norisē Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa. Šajā projektā tika iesaistītas māmiņas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, paziņas un draugi - 19 čaklas rokdarbnieces un 1 galdnieks.

Lasīt tālāk ...

20160311 162943

Lizuma vidusskolas skolotāji Irēna Ābeltiņa, Inese Dambe, Nanija Biezā un Sandris Rakauskis apmeklēja Iespējamās Misijas pieredzes forumu "Sadarbībā spēks", kas notika 11. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Forumā piedalījās aptuveni 200 skolotāju no visas Latvijas. Skolotāji varēja iepazīties ar Iespējamās Misijas skolotāju metodēm, idejām un metodiskajiem materiāliem, kas bija apkopoti izstādē. Tāpat ikviens pasākuma dalībnieks pēc izvēles apmeklēja divas darbnīcas, kuras vadīja Iespējamās Misijas skolotāji. Darbnīcās bija iespēja praktiski darboties un pilnveidot zināšanas par moderno tehnoloģiju pielietojumu mācību stundās, aizgūt jaunas mācību metodes skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmju attīstīšanai un sadarbības veicināšanai starp mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī izzināt Iespējamās Misijas skolotāju pieredzi vēl citās ar izglītības darbu saistītās jomās.

Foruma noslēgumā skolotājiem bija iespējams smelties idejas un iedvesmu sadarbībai, aplūkojot to no skolēna, skolotāja un ārpus skolas skatu punkta.

Pasākums stiprināja pārliecību, ka sadarbība ir ne tikai dalīšanās un darīšana, bet arī pieredzes apmaiņa un jaunu ideju radīšana. (S.Rakauskis)

2kl911.martā notika 2.klases jautrais un patīkamais bērnu un vecāku kopīgais pasākums, kurš Lizuma vidusskolas rīkotajā Vecāku nedēļā bērnu slimības dēļ, diemžēl, nenotika.
Mēs kopīgi griezām rasolu, un pēc šī procesa daži bērni teica, ka nākotnē būšot pavāri! Tas priecē!
Pēc svarīgās griešanas daļas, bija patīkamākais - degustēšana. Garšoja labi!
Šo ieturēšanās pauzi papildināja vecāku stāsti par saviem skolas laika nedarbiem un mīļākajiem mācību priekšmetiem skolas laikā, savukārt, bērni pastāstīja - ar ko, viņuprāt, paši var lepoties šajā mācību gadā (katra paša sasniegumi).

Lasīt tālāk ...

IMG 20160311 WA0009

 

Pirms brīvdienu nedēļas sākšanās skolēnu padome kopā ar sporta skolotāju Aigaru Bērziņu rīkoja sportiskas jautrības stafetes un tautasbumbas sacensības 5. - 7. klašu skolēniem. Dalībnieki startēja 3 jauktās komandās. 

Skolēni veica 7 stafetes, kurās bija  jāpierāda gan savs ātrums, gan prāta spējas, gan lokanība, kā arī iemaņas futbolā. Sportisti atbalstīja viens otru, komandas bija saliedētas. 

Lasīt tālāk ...

DSCN1265
Jau par tradīciju skolā kļuvis erudītu konkurss 5. – 12.klasei.  Skolēnu padomes dalībnieki bija sagatavojuši jautājumus par 6 tēmām.
Tā nu 4.martā skolas zālē tika izveidotas 4 jauktas komandas. Katrā pa vienam skolēnam no dažādām vecumu grupām. Darbojoties kopā, bija jāprot atbildēt uz jautājumiem par politiku un personībām, ģeogrāfiju, bioloģiju, sportu, mūziku, kultūru. Interesanti bija rast atbildes katrā tēmā uz ekrāna rādītajiem attēliem, atskaņotajiem dziesmu fragmentiem un filmu epizodēm.

Lasīt tālāk ...

1.martā 10. - 12. klašu novada zinātniski pētnieciskajos lasījumos piedalījās Edijs Rukmanis, Ritvars Sebris, Vanda Jurita Bariņa, Jānis Upenieks un Reinis Beitiks. Tika iegūta vērtīga pieredze, prezentējot savu veikumu, un saņemti ieteikumi, kā uzlabot darbus. 

Paldies 11.klases skolēniem par darbu un skolas goda aizstāvēšanu! Paldies skolotājām Inesei Dārziņai un Inga Kadilei!

 

DSCN1189

 

25.februārī satraukums valdīja 11.klases skolēnu sirdīs. Jāprezentē savs 2 gadu veikums, strādājot pie ZPD jeb zinātniski pētnieciskā darba. Katrs bija izvēlējies sev tuvu un interesējošu tēmu. Šogad par izpētes objektiem kļuvuši Lizuma dīķi, skolēnu ikdienas ēšanas paradumi, interneta lietošanas drošība, nepamatota medikamentu lietošana, cilvēka sāpju paciešana, vīrišķība literārajos darbos, ielu vingrošana, matu krāsas ietekme uz cilvēka veselību, miegs un tā nozīme. Lai veiktu šo savu darbu, skolēniem lielu atbalstu sniedza skolotājas Inese Dārziņa un Inga Kadile.vairak bilzu1

Lasīt tālāk ...

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki