Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

2kl911.martā notika 2.klases jautrais un patīkamais bērnu un vecāku kopīgais pasākums, kurš Lizuma vidusskolas rīkotajā Vecāku nedēļā bērnu slimības dēļ, diemžēl, nenotika.
Mēs kopīgi griezām rasolu, un pēc šī procesa daži bērni teica, ka nākotnē būšot pavāri! Tas priecē!
Pēc svarīgās griešanas daļas, bija patīkamākais - degustēšana. Garšoja labi!
Šo ieturēšanās pauzi papildināja vecāku stāsti par saviem skolas laika nedarbiem un mīļākajiem mācību priekšmetiem skolas laikā, savukārt, bērni pastāstīja - ar ko, viņuprāt, paši var lepoties šajā mācību gadā (katra paša sasniegumi).

Lasīt tālāk ...

IMG 20160311 WA0009

 

Pirms brīvdienu nedēļas sākšanās skolēnu padome kopā ar sporta skolotāju Aigaru Bērziņu rīkoja sportiskas jautrības stafetes un tautasbumbas sacensības 5. - 7. klašu skolēniem. Dalībnieki startēja 3 jauktās komandās. 

Skolēni veica 7 stafetes, kurās bija  jāpierāda gan savs ātrums, gan prāta spējas, gan lokanība, kā arī iemaņas futbolā. Sportisti atbalstīja viens otru, komandas bija saliedētas. 

Lasīt tālāk ...

DSCN1265
Jau par tradīciju skolā kļuvis erudītu konkurss 5. – 12.klasei.  Skolēnu padomes dalībnieki bija sagatavojuši jautājumus par 6 tēmām.
Tā nu 4.martā skolas zālē tika izveidotas 4 jauktas komandas. Katrā pa vienam skolēnam no dažādām vecumu grupām. Darbojoties kopā, bija jāprot atbildēt uz jautājumiem par politiku un personībām, ģeogrāfiju, bioloģiju, sportu, mūziku, kultūru. Interesanti bija rast atbildes katrā tēmā uz ekrāna rādītajiem attēliem, atskaņotajiem dziesmu fragmentiem un filmu epizodēm.

Lasīt tālāk ...

1.martā 10. - 12. klašu novada zinātniski pētnieciskajos lasījumos piedalījās Edijs Rukmanis, Ritvars Sebris, Vanda Jurita Bariņa, Jānis Upenieks un Reinis Beitiks. Tika iegūta vērtīga pieredze, prezentējot savu veikumu, un saņemti ieteikumi, kā uzlabot darbus. 

Paldies 11.klases skolēniem par darbu un skolas goda aizstāvēšanu! Paldies skolotājām Inesei Dārziņai un Inga Kadilei!

 

DSCN1189

 

25.februārī satraukums valdīja 11.klases skolēnu sirdīs. Jāprezentē savs 2 gadu veikums, strādājot pie ZPD jeb zinātniski pētnieciskā darba. Katrs bija izvēlējies sev tuvu un interesējošu tēmu. Šogad par izpētes objektiem kļuvuši Lizuma dīķi, skolēnu ikdienas ēšanas paradumi, interneta lietošanas drošība, nepamatota medikamentu lietošana, cilvēka sāpju paciešana, vīrišķība literārajos darbos, ielu vingrošana, matu krāsas ietekme uz cilvēka veselību, miegs un tā nozīme. Lai veiktu šo savu darbu, skolēniem lielu atbalstu sniedza skolotājas Inese Dārziņa un Inga Kadile.vairak bilzu1

Lasīt tālāk ...

 

2

 

23.februārī skolā notika otrā tikšanās pirmsskolas bērnu vecākiem un interesentiem, kas iesaistījušies projektā "Radīsim rokdarbu rotaļmateriālus kopā!", lai darinātu mācību līdzekļus pirmsskolas grupu bērniem. Skolotaja Sandra Klimone iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm turpmāk.  Vecāki dalījās iespaidos kā viņiem ir veicies, ar  kādām problēmām saskārās, iepazīsitināja ar paveikto šajā laikā.

Lasīt tālāk ...

DSCN1118

 

22.februārī skolas zālē pulcējās visi tie, kuriem bija interese ar leļļu teātra "Tims" palīdzību uzzināt kaut ko par vilcieniņu. Lokomotīves vadītājs Runcis iemācīja bērniem, uz kādu numuru jāzvana, ja grib uzzināt vilcienu kustības laikus. Sliežu pārvaldnieks Bebrs brīdināja, ka vilciena sliedes drīkst pāriet tikai atļautās vietās. Toties bezbiļetnieks Zaķis bērniem ieteica vienmēr braucienam iegādāties biļeti, lai gan pats turpināšot braukt "par zaķi". Šo visu aktieri bērniem mācīja ar dziesmām, visu laiku līdzi aktīvi kustoties un līdzdarbojoties.


DSCN0895

Vecāku nedēļas noslēgumā skolā tika organizēts pasākums ar nosaukumu „Par zaļu pat vēl zaļāks...”. Vecāki piedzīvoja vienu neparastu skolas dienu ar astoņām stundām. Mājturībā tapa receptes laimīgam bērnam, veselīgam uzturam, u.c. Vizuālā māksla bija integrēta stunda, kurā bija nepieciešams parādīt ne tikai mākslinieka talantu, bet arī ģeogrāfijas zināšanas un radošumu. Toties ģeogrāfijā bija jāsastāda laika ziņas dažādiem pasaules reģioniem un tās jāprezentē. Latviešu valodā nācās tikt galā ar zīmētiem frazeoloģismiem. Angļu valodā ar spēles elementiem dalībnieki apguva vairāku augļu nosaukumus. Matemātikā domino spēlē atsvaidzinājām dažādus matemātikas jēdzienus, sakarības. Dabaszinībās nācās paskaidrot dažādus svešvārdus.

Lasīt tālāk ...

DSCN084519.februārī skolā uz klases audzināšanas stundām tika aicināti vecāki, lai kopā parunātos par dzīvi, noskaidrotu vecāku skolas laika atmiņas, ieklausītos viņu pieredzē un izzinātu vecāku profesijas.
1. klases skolēni kopā ar vecākiem gatavoja pusdienu gladu un skatījās bildes, kādi bijuši paši vecāki viņu vecumā.
3.klasē Reiņa mamma vadīja nodarbību par profesijām, to grupēšanu.
4.klasē Martas mamma iepazīstināja ar zootehniķa darba specifiku, demonstrēja dažus savā darbā nepieciešamos atribūtus, piedāvāja salikt puzli.
5.klase bija sagatavojusi vecākiem dažādus jautājumus par skolu, darbu un dzīvi.

Lasīt tālāk ...

16. februārī skolā pulcējās dažāda vecuma bērnu vecāki, lai uzzinātu par masāžas veikšanas noteikumiem, par kustībām ar kādām veicama masāža. Lektore Anda Pēkšāne iepazīsitnāja ar teorētisko materiālu, parādīja uz vienas no māmiņām, kā darboties. Pēc tam nodarbības dalībnieki pāros praktizēja šo maigo tauriņpieskāriena masāžu. 

Divu bērnu māmiņa Ance Krūmiņa Dambrova padalījās iespaidos par šo pasākumu: "Masāža ir brīnišķīgs veids kā veidot uzticēšanos, mazināt spriedzi, atbrīvoties un veicināt tik ļoti nepieciešamo dzīvības enerģijas plūsmu. Lekcijā galvenā doma bija centrēta uz to, ka pieskāriens ir tas, kas mūsdienās nepieciešams, lai satuvinātos. Tieši pieskāriens ir tas, kas pietrūkst mūsu bērniem un mums pašiem arī. Tauriņpieskāriena masāža, kura patiesībā ir glāsts, var atkaustēt visbiezākās "bruņas". Šādi darbojoties, varēs satuvināties, mazināt spriedzi gan zīdainim, gan pusaudzim, gan pieaugušam cilvēkam. Paldies par šo noderīgo lekciju!"

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki