Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Dana, Dans, Danute, Edgars

Momentuzņēmums 2 (3-11-2019 9-11 PM)
Momentuzņēmums 2 (3-11-2019 9-11 PM)
 Vēsts, kas cērt sāpīgāk par pirmdienas krusas graudiem un saldē spēcīgāk par marta dzestrajiem vējiem – Aivars Pidiks no mums aizgājis ...

Skolasbiedru, skolotāju, draugu un visu lizumniešu domas sastingst – netiksimies vairs! Tik daudz vēl nepaspējām izrunāt ...

Vienīgi tajos brīžos, kad zvaigznes nāks satikties virs vecās pils jumtiem, kāda spoža, lēni gaistoša zvaigzne lūkosies uz mums un vēros, vai esam gana iejūtīgi, sirdsgudri, uzticami – tādi, kā bija Aivars. Tieši tik garā stiprs un dvēselē skaidrs viņš bija un iemantoja mūsu cieņu un mīlestību!

Baltās pils kāpnes glabās Aivara soļus, skolas sienas atbalsos viņa dziedātās dziesmas un parka koku lapotne šalkos viņa skanīgos smieklus.

Aivara mūžs aprāvās tik ļoti par ātru. Tagad viņa dvēsele dodas augšup pa Mūžības kāpnēm. Bet ikreiz, kad vecās Lizuma pils sienās skanēs skolas himna “Lido bez spārniem, neļaujies vējiem”, mēs zināsim, ka Aivars ir kopā ar mums.

Un mūsu domas, kaut šobrīd skumju pārņemtas, lai ir kā ceļavējš Aivara dvēselei, jo nekas jau nepazūd, tikai pārvēršas skaņās, sajūtās, pēc tam atmiņās ...

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki