Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Konstance, Donats

Valentīndienas noskaņas skolā šodien uzbūra Skolēnu padome - gan romantisku fotostūrīti, gan fotokonkursu "Mīlīgākā klase", gan nominācijas un spēli "Atrodi savu otro pusīti".
Nedēļas laikā katrai klasei bija uzdevums iesniegt Skolēnu padomei savas klases draudzīgu, mīlīgu fotogrāfiju Valentīndienas noskaņā. Kā labākās tika atzītas 3., 5. un 12.klases fotogrāfijas.
Skolēni no 5.-12. klasei balsoja par skolas atsaucīgākajiem, draudzīgākajiem, skaistākajiem, smaidīgākajiem, jaukākajiem klasesbiedriem, kuriem tika pasniegtas šīs nominācijas un jautras balviņas.
Paldies Skolēnu padomei par Valentīndienas organizēšanu.

Lasīt tālāk ...

14.februārī skatuves runas konkursā savus izvēlētos dzejoļus runāja 2.-12.klašu skolēni. Draiskie un bērnišķigie priekšnesumi mijās ar nopietnajiem un pārdomas rosinošajiem. Paldies visiem dalībniekiem un paldies skolotājām Nanijai Biezajai, Ivetai Gjačai, Sandrai Klimonei, Ingai Kadilei un Anitai Kostigovai, kuras palīdzēja gan dzejoļu izvēlē, gan gatavojoties konkursam. Paldies par atsaucību Inārai Morozovai!
21.februārī turēsim īkšķus par Martinu Biezo, Normundu Ērgli, Iraidu Rozi Tabūni un Raivi Rautmani, kuri pārstāvēs skolu novada konkursā.

Lasīt tālāk ...

6.decembrī skolā norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss 1.- 4. klašu skolēniem. Pirmīšiem tā bija pirmā reize individuāli žūrijai rādīt savu sniegumu - norunāt dzejoli. Konkursa dalībnieki centās klausītājiem pasniegt savu izvēlēto dzejoli tā, lai būtu interesanti. Visi dalībnieki saņēma diplomus. Paši veiksmīgākie skatuves runas konkursā  šogad bija Kristers Ostrovskis 1.kl., Emīlija Špate 2.kl., Martins Biezais 3.kl., Normunds Ērglis 4.kl.  Normunds ir skatuves runas konkursu pieredzējušākais dalībnieks, arī šogad viņa priekšnesums lika skolēniem pieklust un ar interesi noklausīties  to.

Lasīt tālāk ...

5. februārī mūsu skolā notika Gulbenes novada sākumskolas skolotāju seminārs "Efektīva mācīšanās stunda". Paldies skolotājām Ingai Sebrei, Nanijai Biezajai, Ivetai Gjačai un Sandrai Klimonei, kuras rādīja savas matemātikas, sociālo un dabaszinību stundas. Dienas otrajā daļā semināra dalībnieki strādāja ar jaunajām mācību programmām sākumskolā, salīdzināja tās ar tagadējām, lai labāk izprastu, kādas ir atšķirības, kas papildināts, uzlabots.
Paldies visiem par pozitīvām emocijām un jaunām idejām bagāto dienu!

Lasīt tālāk ...

"Cilvēka dvēseles var sadalīt – pīļu dīķu un avotu dvēselēs."
40 minūtes no skolas ikdienas šodien tika veltītas šo rindu autoram F.Bārdam.5-8.klases skolā šodien svinēja F.Bārdas 140 dzimšanas dienu. Svētkiem ir jāgatavojas! Stundās tika lasīti dzejnieka darbi, izvēlēti skaisti, krāsaini vārdu savienojumi, kurus skolēni iesaistīja savos radošajos darbus. 8.klase iepazina dzejnieka biogrāfiju un Z.Mauriņas eseju par F.Bārdu "Pavasara dvēsele". Svētku stundā astotie pastāstīja faktus par dzejnieku un tika nolasīti tēlainākie darbi - 6.kl. Marikas un Viviānas, 7.kl. - Alises darbi. Krāsainākā latviešu dzejnieka darbi tika iekrāsoti arī ar klašu izvēlēto krāsu apģērbā un paldies krāsainajās konfektēs!
Pasaule ir krāsaina, to mums šai pelēkajā laikā atgādināja F.Bārda! (I.Kadile)

Lasīt tālāk ...

Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā ir teikts: “ Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība ir konkurss 11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.”
20. un 22.janvārī skolā norisinājās skaļās lasīšanas konkurss. Pirmajā dienā savu lasītprasmi rādīja 5. un 6.klases 6 skolēni. Katrs no viņiem bija izvēlējies sevi interesējošu grāmatu un lasīja fragmentu no tās. Mūsu skolu konkursā Gulbenes bibliotēkā pārstāvēs Evelīna Ševcova (5.klase) un Otto Dārznieks (6.klase), kuru lasījumu žūrija un arī paši skolēni novērtēja visaugstāk.
Jau otro gadu arī 1.-4.klašu skolēniem tiek organizēts līdzīgs konkurss. Sākumskolā par labākajiem lasītājiem tika atzīti: 1.klasē - Mikus Melbārdis, 2.klasē - Veronika Gipsle, 3.klasē - Martins Biezais un Bruno Brics, 4.klasē - Ērika Šuļja.

Lasīt tālāk ...

Paldies, ka jūs 2019. gada nogalē SAC ,,Jaungulbenes Aleju”
iedzīvotājiem radījāt svētku sajūtu.
Šie mums visiem bija pirmie Ziemassvētki un gadu mija mūsu jaunajās mājās. Tāpēc'liels prieks par visu to labo un sirsnīgo, ko saņēmām no jums.
Paldies par uzņēmību jūsu skolas skolēnu pašpārvaldei, bērniem, vecākiem, pedagogiem par Labdarības akcijā saziedotajām dāvaniņām un koncertu. Dāvaniņas mēs pasniedzām 20. decembrī svētku ieskaņu koncertā.

Lasīt tālāk ...

„Lizumā rūp citi cilvēki”-šie vārdi pieder Lizuma vidusskolas skolēnu padomes prezidentam Dāvim Bukovskim, kurš ir aizkustināts par vietējo ģimeņu atsaucību, sarūpējot Ziemassvētku dāvanas Jaungulbenes sociālā nama iemītniekiem. Decembrī skolas pašpārvalde aicināja ziedot saldumus, higiēnas lietas, priekšmetus, kas rada telpā mājīgumu. Ir labi, ka Ziemassvētku laiks mums saistās arī ar došanu. Ir patiess lepnums par kopā savākto- 80 senioriem tika aizvesti 12 kg saldumu, 190 higiēnas lietas u.c. priekšmeti.

Lasīt tālāk ...

19.decembra vakarā skolas Lielā zāle pārvērtās Ziemassvētku televīzijas studijā.
Programmā televīzijas raidījumi dažādām gaumēm, vecuma grupām un noskaņojumiem. To ievadīja izaicinošais "X faktors", turpinājumā varējām sekot negaidītiem sižeta pavērsieniem šovā "Saimnieks meklē sievu". Kā vienmēr roku uz pulsa turēja "Degpunktā", bet gada nozīmīgākos notikumus apkopoja "Sporta studija". Neiztika. arī bez reklāmas pauzes, savukārt "Lauku sēta" deva iespēju ielūkoties raidījuma aizkadros. Un kas gan būtu vakars bez iecienītā seriāla "Ugunsgrēks"...

Lasīt tālāk ...

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki