2016./2017. gada vecāku padome

2.-3. gadnieku grupa-Lāsma Miļeiko

4. gadnieku grupa - Laila Pliena

5. gadnieku grupa - Jānis Rautmanis

6. gadnieku grupa - Zanda Roziņa

1. klase - Evita Šuļja

2. klase - Rita Darģele 

3. klase – Baiba Balitņa

4 .klase - Kristīne Kliedere 

5.klase - Elita Dūte 

6. klase - Rinalds Ozoliņš

7.klase - Dināra Popa 

8. klase - Tīna Kravale 

9.klase - Irita Aigare 

10.klase - Ļubova Grigorjeva 

11. klase - Eva Āboliņa 

12. klase - Dzirkstīte Salmiņa