Skolas domi 2016./2017. gadā veido

2.-3. gadnieku grupa-Lāsma Miļeiko

4. gadnieku grupa - Laila Pliena

5. gadnieku grupa - Jānis Rautmanis

6. gadnieku grupa - Zanda Roziņa

1. klase - Evita Šuļja

2. klase - Rita Darģele

3. klase – Baiba Balitņa

4 .klase - Kristīne Kliedere

5.klase - Elita Dūte

6. klase - Rinalds Ozoliņš

7.klase - Dināra Popa

8. klase - Tīna Kravale

9.klase - Irita Aigare

10.klase - Ļubova Grigorjeva

11. klase - Eva Āboliņa

12. klase - Dzirkstīte Salmiņa

Skolēnu pārstāvji :

Ritvars Sebris

Jānis Upenieks

Raivis Ilva

Skolotāju pārstāvji:

Inese Dambe,

Solveiga Vilka,

Inga Sebre,

Anita Ledaine