FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS 2017./ 2018. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

12.10.-12.50

 

 

 

Datorika 1.kl., 35.kab., N.Kalvīte 1.grupai

 

 

13.20 - 14.00

Sporto visa klase 3.,4.klase I.Gjača

Datorika 2.kl., 35.kab., N.Kalvīte

Novada mācība 6.kl., 38.kab., I.Sebre

14.10 -14.50

Mazā biznesa kurss 7.klasei, 34.kab., I.Roziņa

Novada mācība 5.kl., 38.kab., I.Sebre

Datorika 1.kl., 35.kab., N.Kalvīte, 2.grupai

Sporto visa klase – koriģējošā vingrošana 3.,4.klase, zālē A.Dambrova- Krūmiņa

Sporto visa klase 3.,4.klase I.Gjača

15.00 – 15.40

Mazā biznesa kurss 8.klasei, 34.kab., I.Roziņa

 

INDIVIDUĀLĀS / GRUPU NODARBĪBU SARAKSTS 2017./ 2018. mācību gadā

LAIKS

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

13.20 - 14.00

 

Biznesa kurss 10.klasei, 34.kab., I.Roziņa

 

 

 

 

14.10 – 14.50

Pētniecisko darbu teorija 11.kl., 43.kab., I.Dārziņa

15.00 – 15.40

Pētniecisko darbu teorija 10.kl., 43.kab., I.Dārziņa