Sociālais pedagogs – Daiga Deksne

Logopēds – Sandra Klimone

Psihologs- Inese Stradiņa

Psihologs Lizuma vidusskolā pieņem:

17., 31. janvārī

14., 28. februārī

10., 21. martā

6., 18.aprīlī

2., 16.maijā